• .

  • .

  • .

  • .

Copyright 2021 - SCIENCE BASED TECHNOLOGY COLLEGE

การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4

            การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 : คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน การประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (The 4th International Convention on Vocational Student's Innovation Project) โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวรายงานการดำเนินงาน และ นายธนภัทร แสงจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี เข้าร่วมการประชุม
            ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ งานประชุมวิชาการนานาชาติโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

.

 

f t g m