ระบบฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานวิทย์
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รหัสสถานศึกษา
รหัสผ่าน

Delverlop by :satiean taimek : technic chanthaburi IT department
รายงานข้อมูล

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
วิทยาลัยเทคนิคพังงา